Yerli Veri Sınıflandırma ve Etiketleme Çözümü

Veriket; Türkiye’nin ilk yerli veri sınıflandırma ve etiketleme çözümüdür.

Veriket; hassas verilerinizi belirleme, sınıflandırma ve koruma altına almada, güvenlik politikalarına dayalı bir sistem kurmanızı sağlar.

Günümüzde organizasyonlar çok hızlı bir şekilde veri üretmektedir ve bu verilerin korunması da aynı oranda zorlaşmaktadır. Bununla birlikte çalışanlarınızı verilere hızlı, kolay ve güvenle erişebilmesi ve gerektiğinde aynı şekilde paylaşabilmesi gerekmektedir.

Belirleme

Varlığını ve değerini bilmediğiniz verileri koruyamazsınız. Veriket ile yapılandırılmamış verilerinizi manuel ya da otomatik olarak belirleyebilirsiniz.

Koruma

Veriketin yönetim paneli üzerinde oluşturmuş olduğunuz güvenlik politikaları, otomatik olarak uygulanarak bu kapsamdaki maksimum korumayı sağlar.

Regulasyonlara Uyum

ISO 27001, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu(GDPR), SOX, PCI-DSS, COBIT, ITIL, ILTA, ISF, NIS 800-53/CSF vb. yasal uyumlulukların ve standartların karşılanabilmesine imkan tanır.

Sınıflandırma

Belirlemiş olduğunuz verilerinizin yönetilebilmesi için güvenlik stratejileri oluşturmanız ve verilerinizin bu stratejiler doğrultusunda sınıflandırılarak tasniflenmesi gerekmektedir.

Veriketin güçlü yönetim paneli ile verilerinizi güvenlik politikalarınız doğrultusunda kolayca tasnifleyebilir ve görsel olarak ayırt edilebilecek şekilde etiketleyebilirsiniz.

Bu işlemleri hem epostalarınız üzerinde hem de başta Office dokümanlarınız olmak üzere pdf, txt görsel ve video içerikleriniz üzerinde uygulayabilirsiniz.

Siber Güvenliğe Faydaları

  • Kullanıcıları güvenliğin bir parçası haline getirir.
  • Kullanıcı farkındalığını arttırır.
  • Güvenlik politikalarının etkinliğini arttırır.
  • Güvenlik çözümlerine altyapı sunar/yönlendirir.
  • İstatistiksel veriler ile güvenlik analizi yapılabilmesine imkan tanır.
  • Siber güvenlik yatırımlarınızı sağlıklı olarak planlayabilmenize imkan sunar.
  • Regülasyonlara uyumu sağlar.

Veriket Keşif Aracı

Veriket tüm kullanıcılar için dosya oluşturma ve güncelleme noktasında sınıflandırma sağlar, fakat dosyalarınızı Dosya Sunucusu veya benzeri ortamda toplu olarak bulundukları konumda da etiketlemek gerekir. Veriket Keşif Aracı ile Veriketin Sınıflandırma araçlarının tüm yetenekleri kullanılarak eski verilerinizi de sınıflandırabilirsiniz.

Veriket Keşif Aracı ile Dosya Sunucunuzdaki dokümanlar periyodik olarak taranır ve sınıflandırılarak raporlanır. Raporlama ortamında da dosya sunucunuzdaki, örneğin kişisel verilerin, neler olduğu, ne sıklıkta olduğu, hangi doküman ve klasörlerde bulunduğu gibi tüm bilgilerin detayına ulaşabilirsiniz.

Eski Önemli Verilerinizi Ayırın

Veriket Keşif Aracı ile eski verileriniz içerisinde önemli olanları ayırarak depolama maliyetlerinizi düşürerek tasarruf sağlayabilirsiniz.  Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyum sağlamanızı sağlar.

DLP gibi güvenlik çözümlerinin depolama ortamlarındaki hareketlerini de kontrol altına alarak güvenlik kapsamınızı genişletebilirsiniz.

Microsoft Office Sınıflandırıcı

Kurumlarda; oluşturulmakta olan yapılandırılmamış veri miktarı ve çalışanları tarafından paylaşılan veri miktarlarında çarpıcı bir artış yaşanıyor.

Bu veriler Office© ile oluşturulurken kontrolsüz bir şekilde dağılma riski ile başa çıkmak için uygun güvenlik kontrollerinin mevcut olması hayati önem taşır.

Veri kaybı riskinin ve hassas belgeleri koruma ihtiyacının her geçen gün artmasına paralel olarak Veriket Office Sınıflandırıcı bu kapsamda etkin çözümler sunuyor.

Kullanıcıları, ilgili görsel etiketlerle uygulama konusunda yönlendirerek, belgelerini  etiketleyerek kurum güvenlik politikalarının uygulanmasını sağlıyor.

Microsoft uygulamaları için etiketleme eklentileri Office© paketine özel; Word, Excel, PowerPoint ve Outlook şeklindedir.

Sınıflandırıcı etiketleri, bir kuruluşun belgelerinin kullanımı ve bırakılması, otomatik olarak çağrılması ve hak yönetimi gibi diğer koruyucu teknolojiler  için altyapı sunar.

Basit Etiket Seçimi

Sınıflandırma etiketi seçimleri Veriket Office Şerit Aracı ile yapılır. Tamamen özelleştirilebilir bir yelpazeye sahip Ofis Şerit Çubuğu arayüzü ile kullanıcıları yönlendirilir.
Office Şerit Çubuğu; kullanıcıların farklı seçenekleri etiketleme, karmaşıklığı azaltma ve en doğru seçimi kolay bir şekilde yapabilmesi için tasarlanmıştır.

 

Hızlı Sınıflandırma

Kullanıcılara basit bir 2 seviyeli düğme koleksiyonu sunar. Office dosyalarını sınıflandırmak için yalnızca tek bir tıklamaya ihtiyacınız var.

Kullanıcı Farkındalığını Arttırır

Görsel İşaretleme

Belgenin içeriğine görsel işaretler uygulanır. Biçimlendirme, konum ve sözdizimini özelleştirebilirsiniz.

Meta Veri İşaretleme

Sınıflandırmalar, içinde meta veriler olarak kaydedilir. Veri Kaybını Önleme(DLP) programları gibi diğer programlarla entegrasyon sağlanabilir.

Denetim ve Raporlama

Denetimi desteklemek için sınıflandırma olaylarını kaydeder ve kullanıcı davranışının ve güvenliğin daha iyi hedeflenmesinin sağlanması içi yönetime raporlama imkanı tanır.

Güvenlik Politikalarının Etkinliğini Arttırır

Güvenlik politikaları gereği kullanıcılarınızın bazı belgeleri yada tüm belgeleri sınıflandırmasını zorunlu tutabilirsiniz. Yada politikalarınızı otomatik uygulatabilirsiniz.

Kullanıcı uygun olmayan bir etiket seçtiğinde uyarabilir, doğru tercihte bulunmaya zorlayabilirsiniz.

Veri Kaybını Önleme (DLP) programlarının doğruluğunu artırmak için ve sınıflandırılmış meta verileri kullanan çözümler için altyapı sunar, doğru yönetilmesini sağlar. False/Positive kayıt sayısını azaltır.

Uygulamaya özgü kolay arayüzü tamamen kuruluşa özel özelleştirilebilir.

E-Posta Sınıflandırıcı

E-Posta, tüm kuruluşlarda birincil iletişim aracıdır. Aynı zamanda da bilgi kaynağıdır.
Dünyada bu kapsamda önde gelen kuruluşların açıkladığı verilere göre veri sızdırmalarının en önemli sebeplerinden birisi insan davranışlarıdır. E-Posta kullanımı da en kritik sistemlerden birisidir. Veriket E-Posta Sınıflandırıcı kullanıcılara Microsoft Outlook’a bu kapsamda önem vermelerini sağlayarak farkındalığı arttırır. Mesajlara, görsel ve meta veri ekleyerek, hassas verilerin yanlış gönderilmesini önler. Alıcı ve güvenlik bilincini geliştirir.
Bu, kuruluşlara yalnızca veri korumasına uyduklarından emin olmanın yanısıra, endüstri düzenlemelerine uyumu sağlar ve diğer güvenlik yatırımlarının geri dönüşünü arttırır.

Politikayı Zorunlu Kılar

Kullanıcının her mesajı sınıflandırmasını kendi insiyatifine bırakmadan veri sınıflandırma politikaları ile uyumlu hale getirir.

Kimlerin kimlere mesaj gönderebileceğini kontrol etmek için mesajın sınıflandırmasını kullanabilir, sınıflandırma izinlerini belirli kullanıcılar, dahili gruplar veya harici domain yapılarına göre yapılandırabilirsiniz.

Dosya Sınıflandırıcı

Kuruluşlar farklı elektronik ortamlardan ve farklı formatlarda(Görüntü dosyaları, PDF’ler) gelen ve hızla genişleyen hassas verilerin kontrolünü sağlamakta ciddi anlamda zorlanmaktadır.

Veriket Dosya Sınıflandırıcı ile farklı formatlardaki dosyaları etiketleyerek tutarlı ve bütünleştirici bir çözüm sunar.
Aynı zamanda farklı güvenlik çözümleri ile de etkileşim halinde kalarak bütüncül bir çözümün önemli bir parçası olur.

Desteklediği Bazı Dosya Formatları

Pdf, Txt, Rar, Zip, 7Zip, Mp4, Mp3, Avi, Jpg, Jpeg, Png, Gif, Exe, Bat, Msi, Dll, Autocad, Photoshop Dosyaları.

Raporlama Arayüzü

Gelişmiş Sınıflandırma Raporlaması

Veriket Raporlama Arayüzü ile, bilgi güvenliği daha fazla insan odaklı hale geldiğinden, sınıflandırma olaylarını ve sınıflandırılmış verilerin ele alınmasını izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Veriket Raporlama; yönetim ve uyumluluk ekipleri için hayati bir bilgi sağlar ve kullanıcı davranışının daha gelişmiş analizini sağlar. Ayrıca, size üst düzey iç görü sağlamak ve güvenlik stratejinizi bildirmek için SIEM, İş Zekası ve gelişmiş tahmine dayalı analitik dahil olmak üzere çok çeşitli 3. taraf analiz araçlarıyla entegrasyon seçenekleri sunar.

Kullanıcı Davranışınızı Analiz Edin

Veriket Raporlama; adli sorguları, alışılmadık kullanıcı davranışı gibi faktörleri ortaya çıkarmak ve ele almak, ayrıca davranış kalıplarını vurgulamak ve içeriden gelen tehditleri tanımlamak için zaman çizelgesi analizini kullanmak için temel verileri incelemenizi sağlar.

Sınıflandırma Değerlerinizi Uyum ve Yönetim Ekiplerinize Gösterin

Veriket Raporlama; her biri politika ve iş ihtiyaçlarınızı yansıtacak şekilde kolayca uyarlanabilen, yararlı gösterge tablosu görünümleri ve tam çözüm değerini gösteren raporlarla, hazır değeri göstermenize yardımcı olur.

Kapsamlı Bir Denetim Veritabanı Kullanarak Uyumluluğu Vurgulayın

Veriket Raporlama; güçlü bir analiz araç seti ile birlikte yapılandırılmış bir denetim veri tabanı sağlamak, mevcut durumun ve trendlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve gerektiği gibi daha ayrıntılı bilgi sağlama

için detaya inerek, zengin ve etkin verileri kullanır.

Raporlarınızı Genişletin ve Entegre Edin

Bir denetim veritabanı, yapılandırılmış verileri SIEM ve tahmine dayalı analitik motorları gibi diğer analiz araçlarına kolayca çıkarmanızı sağlayan açık bir şema ile Veriket Raporlama Sisteminin çekirdeğini oluşturur.