Hal Otomasyon Sistemi

Bu uygulama ile hal içerisindeki bildirimcilerin, hal müdürlüklerinin sisteminde yaptıkları bildirimleri detaylı olarak  incelemek seçilen künyelerin girişini veya çıkışını sağlamak ve bu giriş/çıkış sonucunda oluşan güncel stok bilgilerine ürün/ürün cinsi/ürün türü bazında ulaşılabilmektedir. Bildirim yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulan ve malın üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu ve varsa sertifika bilgileri künyede bulunur. Ayrıca bildirimci veya ürün cinsinden istenilen raporlar elde edilebilmektedir. Bu raporlar;

  • Gelen Künye Sorgu
  • Çıkan Künye Sorgu
  • Bülten Sorgu
  • İcmal/Bordro
  • Bilgi Derleme Formu
  • Bordro/Rüsum Ciro Fark
  • Genel Mal Giriş Çıkış
  • Künye Yol Kontrol