Gelir Arttırıcı Çalışmalar

Adres Bilgi Sistemi özellikle vergi kayıplarının, kaçak yapıların ve çarpık kentleşmenin tespit edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Devlet İstatistik Enstitüsü Numaralama yönetmeliğine uygun Numarataj çalışmaları, Adres Bilgi Sistemi programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Sayısal mahalle paftaları oluşturularak, Binalar kütüğü yapılandırması için altyapı hazırlanmakta, tüm binaların fotoğrafları ve adres bilgileri sisteme kayıt halinde bulunacaktır.

  • Adres Bilgi Sistemi Geo-referanslı olmalıdır.
  • Tüm sistem Adres bilgi sistemine entegre çalışmalıdır.
  • Sistem Bağımsız birim kodları ve Bina kotlarına entegre çalışmalıdır.
  • Sokak tabelalarının değiştirilmesi gerekmektedir.
  • Bina ve bağımsız birim kotlarının tüm yapılara takılması gerekmektedir.
  • Binanın tüm bilgilerini içeren anket çalışmasının yapılması
  • Bağımsız birimlerde vatandaş odaklı bilgilerin toplanması
  • Toplanan anket bilgilerinin sisteme entegrasyonu
  • Tüm veriler kurulacak veri modeline göre entegre edilecektir.