APE IMS; kurumların sahip olduğu/planladığı yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
TSE EN ISO 9001, TSE EN ISO 10002, TSE EN ISO 22301, TSE EN ISO 27001, TSE EN ISO 31000 vb. standartların gerektirdiği dokümantasyon ve kayıtların, ilişkili faaliyetlerin yürütülmesi, raporlanması ve takibine imkan tanımaktadır.

APE IMS; 8 uygulama ve 5 kapsamlı Yönetim Sistemi olmak üzere, içerisinde 13 Modül bulunmaktadır. Bu modüller ayrı ayrı konumlandırılabileceği gibi uçtan uca çözüm sunacak şekilde birbirleri ile ilişkili olarak da konumlandırılabilir.

APE IMS’in Genel Özellikleri

 • Modern ve Etkili Arayüzü
 • Kullanıcı Dostu Ekranları
 • Çok Dil Desteği
 • Tüm Ortamlardan Erişim
 • Esnek Raporlama
 • Hazır Raporların Sayısı(200+)
 • Görsel Rapor Çeşitliliği (grafik, çubuk, pasta, huni, radar ve daha fazlası)
 • Parametrik Yapısı
 • Performans
 • Active Directory Entegrasyonu
 • Güvenlik Altyapısı
 • Kullanıcıya Özel Görünüm Oluşturabilme
 • Kolay ve Hızlı Kurulum
 • Esnek ve Kolay Yetkilendirme Altyapısı (Rol Grupları ve Türetme Altyapısı)
 • Modüller Arası Entegrasyon
 • Kullanım Kolaylığı
 • Navigasyon Kolaylığı
 • Esnek ve Etkili Yönetim Paneli
 • Standartların Gerektirdiği Başlangıç Verileri(Tehditler ve Zafiyetler Listesi, Örnek Bilgi Güvenliği Metrikleri, Örnek Skalalar, Örnek Veri Tipleri ve çok daha fazlası)

Döküman Yönetimi

Organizasyon içerisinde dokümanlarınızı, belgelerinizi Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre yönetebilmenize, ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişebilmenize olanak sağlayan yazılım modülüdür.

Doküman Yönetim Sisteminin Bazı Özellikleri

Doküman Yönetim Sisteminin sayısız özelliğinin olması yanı sıra aşağıdaki özellikler ön plana çıkmaktadır.

Tasarım Performans(5 milyon kayıt ile test edilmiştir) Versiyonlama (İstenilen klasör hiyerarşisinde aktif/pasif yapılabilmesi) Yetkilendirme(Yetkilendirmelerde klasör hiyerarşisinde aşağı-yukarı türetme/koparma yapılabilmesi) Onaylama(Onaylamalarda sınır onaycı eklenebilmesi) Detaylı Arama Kullanıcı Dostu Ekranları

Doküman Yönetim Sisteminin Faydaları

Organizasyonunuzda dokümanlarınızın oluşturulması, onaylanması, versiyonlanması ve yayılımı gibi süreçleri dijital ortamda kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Organizasyonunuzdaki doküman ve belgeleri merkezileştirme Politika, Prosedür, Talimat ve Formlar ..vb dokümanlarınızın organizasyonunuz içerisinde dağılımını ve yönetimini sağlama Standartlara uyumu sağlama Operasyonlarınızda iyileştirme Dokümanlarınızı  diğer yönetim sistemlerine entegre etme Sorumluları ve yetkilileri belirleme Versiyonları kontrol altına alma, dokümanlarınızı hazırlanma, onaylanma ve organizasyonunuzdaki yayılma süreçlerini hızlandırma İstenilen dokümana hızlı ve kolay erişim her yerden erişebilme.

Dosya Yöneticisi

Dosyalarınızı bilgisayarınızdaki klasör hiyerarşisi şeklinde, istenilen seviyede kırılım yaparak yönetebilirsiniz.

Toplu dosya aktarımları, toplu indirebilme, istediğiniz dizini kaynak dizin olarak gösterebilme, arşivleme, dizinler arası taşıma, arama öne çıkan bazı özellikleridir. Dokümanlarınıza evden, ofisten ve mobil üzerinden web ortamı aracılığı ile erişebilme imkanı tanır

Varlık Yönetimi

Varlıklarınızın gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik değerlerini yöneterek
otomatik olarak varlık değerlerinizi hesaplar ve bilgi güvenliği standartlarına uyumlu hazır paket çözüm sunar.

Bu çalışma aynı zamanda kurumsal bir hafıza oluşmasına da girdi sağlar. Üst düzey yöneticilere ışık tutar.

Varlık yönetimi sürecini işletemeyen kurumlarda Bilgi Güvenliğine yönelik tüm çalışmaları yetersiz kalacaktır.

Varlık Yönetim Sistemi ile tüm varlık yönetim süreci işlemleri için hazır ve ideal bir ortam sunmaktadır. Bu süreçte varlıklarınızı birim bazında yetkilendirerek yönetebilmenize imkan tanımaktadır.

Süreç Yönetimi

Süreçlerinizi web tabanlı ortamda yönetebileceğiniz bir ortam sunar.
Süreçlerinizi hiyerarşik olarak tanımlayabilir, raporlayabilir ve takibini yapabilirsiniz.
Yönetim sistemlerinin süreç tabanlı olması nedeniyle kurumsal risk yönetimi başta olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile entegredir. Tek noktadan süreçlerinizi yönetebilir ve ilişkili tüm uygulamalarda güncel olarak buradan çeker.

Görev Yönetimi

Ape Ims Yönetim Sisteminin tüm modüllerindeki görevlerin tamamı
Görev Yönetimi modülündeki havuzda toplanır. Görevlere alt görevler(kalemler) de dahil edilebilir ve yalın olarak yönetilerek; takibi ve raporlaması yapılabilir.

Görevler ilgili uygulamaların içerisinden yönetilebileceği gibi Görev Yönetim modülü içerisinden de yönetilir.

Örneğin; Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminizin içerisinde Risk İyileştirme çalışmaları esnasında farklı kişi/kişilere görevler atanabilir ve bu görevler ilgili riskin içerisinden yönetilebileceği gibi, merkezi konumda olan Görev Yönetimi modülünün içerisinden de yönetilebilir.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Kurumunuzun kalite yönetim sisteminde belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerini sistematik ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesine ortam sağlar. Aynı zamanda iç/dış denetimler veya faaliyetleriniz sonucundaki uygunsuzlukları DÖF modülü üzerinden takibini, raporlamasını ve kontrolünü yapabilirsiniz.

Görev yönetim sistemi ve diğer sistemler ile tamamen entegredir.

Farklı yönetim sistemlerine ait tüm Düzeltici ve Önleyici faaliyetler merkezi DÖF modülü üzerinde toplanır.

Detaylı hazır raporları ile farklı metriklere göre kıyaslama ve takip etme imkanı tanır.

Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon yapılan cihazların kayıt edilerek kalibrasyon planlarının çıkarılması ve takibinin yapılarak, raporlanması için geliştirilmiştir. Tarihi yaklaşan kalibrasyonlar için bilgilendirme yapar, periyodik kalibrasyonlar için bir sonraki kalibrasyon iş emrini oluşturarak plana alır.

Öneri Sistemi

Ne kadar çok bakış açısı o kadar hızlı ve etkili gelişim. Herkesin mutlaka bir önerisi vardır. Ape Ims Öneri Sistemi ile kaliteyi arttırın ve tüm çalışanlarınızı sisteme dahil ederek iyileştirmelerinizi sistemli hale getirin.

Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi

ISO 10002 standarlarına göre Ape Ims ile müşteri memnuniyetlerinizi;

 • Yönetebilir
 • Raporlayabilir
 • Hızlı Aksiyon alabilir
 • Ölçümleyebilir
 • ve Geliştirebilirsiniz
YDK Grup

Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin Faydaları; 

 • Şeffaflık
 • Erişilebilirlik
 • Cevap Verebilirlik
 • Objektiflik
 • Gizlilik, Müşteri Odaklılık
 • Hesap Verebilirlik
 • Sürekli İyileştirme
 • Ölçümleneme

Kurumsal Risk Yönetimi

RİSKLER sizi değil, SİZ riskleri yönetin.
Ape Ims Kurumsal Risk Yönetim paketi içerisinde standartlara uygun    (ISO 31000)

 • Tehtidler
 • Zaafiyetler
 • Etki Tipleri
 • Etki Seviyeleri
 • Kabul Edilebilir Risk Puanları

en iyi uygulama örnekleri(verileri) ile birlikte hazır olarak gelmektedir.

Potansiyel risklerinizi tanımlarken; 

 • Kurumunuzun belirlemiş olduğu etki tiplerine göre seviyelendirilebilir,
 • Anlık olarak her bir etki tipine göre puanlamalarını ve bunların ağırlıklı 0rtalamalarına göre hesaplanmış risk puanını görebilirsiniz.
 • Ve her bir etkinin puan durumunun tarihçesini izleyebilirsiniz,
 • Potansiyel riske yönelik, risk işleme/iyileştirme faaliyetlerini, aynı ekran üzerinden görevler modülü ile yönetebilirsiniz, Ape Ims Görev Yönetim sistemi ile tamamen entegredir.
 • Bilgi Güvenliği, Finans, Operasyon, Teknik Emniyet ..vb tüm etki tiplerinize yönelik, tüm tehditlerinizi ve zaafiyetlerinizi tek bir noktandan yönetin.
YDK Grup

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 standartlarına uyum çerçevesinde yapılacak çalışmalara uygun altyapıyı oluşturur.
Kurumsal Risk Yönetim Sisteminizdeki yüksel potansiyel risk içeren durumların iş etki analizlerinin planlarını yapabilir, önçeliklendirebilir ve raporlayabilirsiniz.
Bilgi Güvenliği ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminiz açısından da girdi sağlar.

Ape Ims İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulaması ile Detaylı İş-Etki Analizleri oluşturabilir, raporlayabilir ve anlık olarak durumlarını takip edebilirsiniz.

 • En Küçük İş Sürekliliği Hedefi (MBCO)
 • Kesintiye Tahammül Edilecek En Uzun Süre (MTPoD)
 • Kurtarma Zamanı Hedefi (RTO)
 • Kurtarma Noktası Hedefi (RPO)
YDK Grup

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 standartlarına uyum çerçevesinde yapılacak çalışmalara uygun altyapıyı oluşturur.
Iso 27001 gerekliliklerinden olan risk yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, varlık yönetimi.. gibi modüllerle tam entegredir.

 • Doküman Yönetimi Soa
 • Kapsam
 • Some Organizasyonu
 • Bilgi Güvenliği Hedefleri
 • İç ve Dış Hususlar gibi standardın belirlediği alanlarda süreçlerinizi yönetmenizi sağlar.
YDK Grup

BGYS sisteminizin yönetiminde zaman tasarrufu sağlar, standarlara göre yönetim stratejilerinizi uygulama sahası oluşturur, iç ve dış taraf denetimleri için kontrolü kolaylaştırır ve hakimiyeti sağlar, organizasyonunuzdaki tüm birimlerin katılımını arttırır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi aynı zamanda öğrenme sürecindeki uygulayıcılar için; somut, içerisinde en iyi çözümlerle donatılmış ve en iyi uygulama örnek verilerini de içeren yapısı ile bu süreci hem hızlandırmaktadır hem de doğru yönetmeye yönlendirmektedir.

Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi

KVKK/GDPR kanunlarına uyumluluk faaliyetlerinin yürütülürken kurum/kuruluşların öncelikle organizasyonel birimlerin verilerini; kategorize ederek, sınıflandırarak belirlemeli, kimlerin hangi yetkilerle, nasıl eriştiklerini takip edebilmesi ve periyodik olarak gözden geçirmesi gerekmektedir.

Ape Ims’ in Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi modülü bu faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için hazır bir altyapı sunar.
Başlıca özellikleri;

 • Detaylı metriklere göre verilerin kayıt altına alınabilmesi
 • Her bir organizasyonel birim için farklı yetkilendirme altyapısı
 • Detaylı raporları
 • Standartlara/Kanunlara uyumluluğu