Elektronik İmza Yazılım Kütüphanesi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı veri oluşturma ve bu veriler üzerindeki imzaların doğrulanması işlemlerinin yürütülebilmesi için, ilgili yazılım bileşenlerinin mevcut uygulama yazılımlarına entegre edilerek, elektronik imza kullanım özelliğinin sağlanması.

Analitik Elektronik İmza Yazılım Kütüphaneleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”inde  belirtilen   CWA 14169, CWA 14170 ve CWA 14171 standartlarına uygundur.

Analitik Yazılım Profesyonel IT ekibinin e-imza deneyimiyle üretilmiş olup,güvenliği ve standartları belirlenmiş ,kullanımı kolay arayüzleri ile,imzalama işlemlerininhızlı ve güvenli olark yapılmasına imkan verir.

Yazılımlara kolayca e -imza entegrasyonu yapılabilmesi için .Net platformlarında yazılım kütüphaneleri geliştirilmiştir.

İmza işlemi zaman damgası işlemi olarak kullanılabilmektedir.

Atılan zaman damgası bilgilerinin, imza gibi doğruluğu kontrol edebilme

Zaman damgası atılmış bir belgenin ilgili tüm bilgilerine ulaşılabilme gibi kolaylıklar sağlamaktadır.

Akıllı kart desteği: Farklı markaların akıllı kartlarıyla işlem yapabilme özelliğine sahiptir.

Yüksek teknoloji: Güvenliği üst seviyeye çıkarmak için akıllı kart /çubuk kullanım

Uluslararası güvenlik standartlarına uyumlu milli yazılım.

Kullanım kolaylığı ve Türkçe desteği