Dijital Arşiv

Kurumun çalışanlarının aradıkları dokümanları kolay ve hızlı bir şekilde bulabilmesini, yetkileri çerçevesinde erişebilmesini ve paylaşabilmesini sağlayan bir teknolojidir.

Elektronik Arşiv Sistemi sayesinde geçmiş dönemlere ait olan veya kullanılmayan çok miktardaki dokümanlar bilgisayarın başından kalkmadan anında ulaşabilecek bir mesafede bulunmaktadır. Geleneksel arşivler fiziksel olarak çok yer kaplamakta ve çalışma alanı kaybına sebep olmaktadırlar. Ayrıca arşivlenecek olan evraklar için gereken fotokopi, dosya gibi kırtasiye giderleri yıllık olarak ölçüldüğünde çok yüksektir. Dijital arşivlemeye geçen kurumlar sistemi kurdukları ilk günden itibaren bu giderlerden tasarruf etmeye ve dolayısı ile maliyet avantajı sağlamaya başlayacaklardır.